Rocile de construcție din Romania – caracteristici calitative, valoare de patrimoniu cultural, importanță științifică – proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării prin Programul Nucleu 2019-2022, având ca și contractor Institutul Geologic al României (contract 28N/2019, cod proiect PN 19-45-02-01).

Cu excepția rocilor utilizate în infrastructurile de transport și construcții, a căror cerere înregistrează variații în ambele direcții ale cererii cantitative sau calitative, piața pietrelor locale și regionale este în scădere în Europa, iar România se află mult sub poziția țărilor vecine sau aflate la un moment istoric pe aceeași treaptă de dezvoltare. Acest fapt se datorează în mare parte unei lipse generale de cunoștințe ale autoritățile-cheie, respectiv ale constructorilor și arhitecților care decid cu privire la rolul pietrei în arhitectură, indiferent de caracteristicile geologice, ornamentale sau de durabilitate ale acestora.
În acest context, proiectul RoQ-STONE și-a stabilit obiectivele ținând cont de situația existentă în România referitor la inventarul resurselor minerale nemetalifere, comparativ cu datele disponibile la nivel pan-european, pe diferite nivele de acces, dar și cu programele derulate și proiectele în desfășurare pe această direcție în țările UE sau non-UE.

Obiectivul principal al proiectului finanțat în perioada 2019-2022 de Ministerul Educației și Cercetării în Programele-Nucleu îl constituie: Armonizarea metodologiilor de prezentare a datelor actualizate referitoare la distribuția și calitatea rocilor de construcție și a celor cu valoare de patrimoniu cultural și conectarea la platforma informațională europeană pentru roci naturale.

Pentru realizare, acesta este susținut de activități în cinci faze, care includ:

 • Construirea bazei de date preliminară actualizată a resurselor de roci de construcție din România, corelabilă (armonizată) informațional cu cele similare europene;
 • Resurse de roci pentru construcție. Tipuri, formațiuni geologice purtătoare și încadrări preliminare,
  • hărți de distribuție sc. 1:500.000 cu piatra dimensionată în lucrări de construcție și arhitectură și piatră de patrimoniu;
 • Piatra ornamentală cu valoare de patrimoniu. Proprietăți, condiții de desemnare, recunoaștere științifică națională și mondială, incluzând:
  • cercetări preliminare ale calcarelor din cariera istorică de la Măgura Călanului – sursa principală de piatră pentru cetățile dacice din Munții Șureanu – patrimoniu UNESCO;
  • actualizarea anexei naționale în standardul european SR EN 12440 – Criterii de denumire cu rocile ornamentale din România aflate în exploatare.
 • Agregatele de râu și piatra spartă de carieră pentru infrastructura de transport și clădiri. Caracteristici și cerințe calitative, aspecte tehnice și economice
  • piatra pentru lucrări de infrastructură;
  • realizare și diseminare ghid informativ cu cerințele calitative ale rocilor de construcție pentru caiete de sarcini în proiecte mari de infrastructură susținute din bugetul de stat sau bugetele administrațiilor locale;
 • Utilizarea sustenabilă a rocilor de construcții, impact social, geo-conservare și geo-remediere.