Proiectul EUROLITHOS – European Ornamental stone resources (Resurse europene de piatră ornamentală)
se derulează în perioada 2018-2022 în cadrul GeoERA Co-Fund Action (Establishing the European Geological
Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe).

Obiectivul major este de a reprezenta într-un sistem unitar și corelat tipul și calitatea materialelor de construcție din spațiul european, identificând criterii de selecție și reprezentare și oferind instrumente și protocoale pentru evaluarea și compararea zăcămintelor.
EuroLithos abordează, de asemenea, aspectele legate de patrimoniul cultural (prin elaborarea unor ghiduri privind evaluarea valorii de patrimoniu ai unei pietre naturale) și de conservare a monumentelor și a clădirilor cu valoare istorică.

https://www.eurolithos.org/