Andezitele de Pietroasa-Deva sunt cunoscute din surse istorice și confirmate de analize mineralogice (Mârza, 1995) ca fiind varietatea de roci magmatice efuzive din care au fost realizate o parte din elementele de piatră ale construcțiilor de cult de la Samizegetusa Regia: sanctuarul mare, discul de andezit, templul mare circular etc. Se consideră că actuala carieră (http://www.marmosim.ro/ro/cariere/) se dezvoltă în continuarea sau pe urmele fostelor exploatări de perioadă dacică.
Andezitul cu hornblendă de la Pietroasa are culoare cenușie și aspect pestriț datorat componenților mineralogici. Prezintă rezistențe mecanice foarte bune și o durabilitate superioară la acțiunea factorilor atmosferici. Blocurile și elementele prelucrate de aici au fost transportate peste 40 km până la Grădiștea de Munte, în zona fortificațiilor din capitala regatului dac.