Travertinul de Geoagiu este una dintre cele mai cunoscute roci carbonatice utilizate în construcții în zona culoarului Mureș. Sunt formate prin sedimentare în nivele cvasiorizontale, iar actualele fronturi de exploatare au un accesul facil față de principalele artere de circulație. Existența unor căi de transport confirmate în perioada antică se păstrează în toponimia zonei (ex. “drumul roman”), iar elemente de travertin au fost regăsite în situri arheologice, demonstrând că era o resursă cunoscută și utilizată în perioada regatului dac, în special datorită prelucrabilității superioare a pietrei.