Zona dintre culoarul Mureșului la nord, Munții Sebeș (Șureanu / Orăștie) la est, Poiana Ruscă la vest și pragul Hațeg la sud face parte din Depresiunea Strei, partea nordică a Depresiunii Hațeg-Strei, cândva un golf al Depresiunii Transilvaniei.

Depozitele Sarmațiene din regiune pot atinge 500 metri, iar în Dealul Măgura includ conglomerate, gresii, calcare oolitice, clastice și organogene, marne nisipoase, gresii nisipoase. Stratele geologice care au constituit sursa principală de piatră pentru cetățile dacice din Munții Orăștiei se află în partea superioară a dealului și sunt reprezentate de nivele cvasiorizontale de calcare oolitice, fosilifere și clastice, cu numeroase subvarietăți, rezultate ale unui mediu agitat de formare în cadrul marginii bazinului de sedimentare Hațeg.

Hărți tehnice

Imagini geologice